turecky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
Ad
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Soyad
Příjmení žadatele
Date de naissance
Doğum Tarihi
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Doğum Yeri
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Tabiyeti
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Medeni Hali
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
Bekar
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Evli
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
Dul
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Adres
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
E-Posta
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Web sitesi
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
İlkokul
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Ortaokul
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
Lise
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
Kolej
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Kreş
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Ana Okulu
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
İlkokul
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Ortaokul
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
Kolej
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
... konusunda tecrübeli
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
...'da stajyerlik
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
...'da gönüllü çalışma
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
Bilgisayar konusunda yetkin
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD / CAM ile aşinalık
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
... tipi sürücü belgesi sahibi
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto