thajsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
ชื่อขึ้นต้น
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
นามสกุล
Příjmení žadatele
Date de naissance
วันเกิด
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
สถานที่เกิด
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
สัญชาติ
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
สถานะแต่งงาน
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
โสด
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
แต่งงานแล้ว
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
เป็นหม้าย
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
ที่อยู่
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
อีเมล
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
เว็บไซต์
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
โรงเรียนประถม
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
โรงเรียนมัธยมต้น
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
โรงเรียนมัธยมปลาย
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
มหาวิทยาลัย
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
โรงเรียนสอนทารก
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
การศึกษาสายวิชาชีพ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
มหาวิทยาลัย
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
การฝึกงานที่...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
งานอาสาสมัครที่...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto