švédsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
Förnamn
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Efternamn
Příjmení žadatele
Date de naissance
Födelsetid
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Födelseort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Civilstånd
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
Ogift
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Gift
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
Änkling/Änka
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
adressen
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
E-post
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Hemsida
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
Grundskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Grundskola (mellanstadiet)
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
Gymnasiet
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
Högskola/Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Dagis
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Förskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
Grundskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Gymnasiet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
Skola för elever i sixth form
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
Praktikplats hos ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
Volontärarbete i ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
Skriver och talar ... flytande
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
Datakunnig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
Erfarenhet av CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
Jag besitter ett ...-körkort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto