rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
Имя
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Фамилия
Příjmení žadatele
Date de naissance
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Детский сад
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
Техникум/лицей
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto