rumunsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
Prenume
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Nume
Příjmení žadatele
Date de naissance
Data naşterii
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Locul naşterii
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Naţionalitate
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Stare civilă
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
Necăsătorit
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Căsătorit
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
Văduv
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Adresa
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Gimnaziu
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
Colegiu (la noi facultate)
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Grădiniţa (echivalent)
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
Ciclul primar
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Gimnaziu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
Experiență de lucru la...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
Internship/practică la...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
Voluntariat la...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
Cunoștințe PC.
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto