řecky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
Όνομα
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Επίθετο
Příjmení žadatele
Date de naissance
Ημερομηνία γέννησης
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Τόπος Γέννησης
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Οικογενειακή Κατάσταση
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
Ελεύθερος/η
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Παντρεμένος/η
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
χήρος/α
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Διεύθυνση
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Τηλέφωνο
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Ιστοσελίδα
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
Δημοτικό Σχολείο
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Γυμνάσιο
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
Λύκειο
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
Πανεπιστήμιο
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Νηπιαγωγείο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Νηπιαγωγείο
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
Δημοτικό Σχολείο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Γυμνάσιο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
Λύκειο
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
Εργασιακή εμπειρία για...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
Πρακτική άσκηση για...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
Εθελοντική εργασία για...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
Άδεια οδήγησης τύπου...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto