portugalsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
Primeiro Nome
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Sobrenome
Příjmení žadatele
Date de naissance
Data de Nascimento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Local de Nascimento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Nacionalidade
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
Solteiro(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Casado(a)
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
Viúvo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Endereço
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Telefone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
Ensino Fundamental
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
Ensino Médio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
Faculdade
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Escola Infantil
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Ensino Fundamental
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
Ensino Médio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
Universidade
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
Experiência profissional em/ no /na...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
Estágio em/ no /na...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
Bom conhecimento da língua ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
Fluência em ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
Conhecimento de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
Conhecimento em CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
Carteira de motorista
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto