polsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
Imię
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Nazwisko
Příjmení žadatele
Date de naissance
Data urodzenia
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Miejsce urodzenia
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Obywatelstwo
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Stan cywilny
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
Kawaler/Panna
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Żonaty/Zamężna
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
Wdowiec/Wdowa
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Adres/Miejsce zamieszkania
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Numer telefonu
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Strona www
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
Szkoła Podstawowa
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Gimnazjum
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
Kolegium
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Zerówka
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Szkoła średnia
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
Uniwersytet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
Doświadczenie zawodowe w...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
Praktyka w...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
Wolontariat w...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
Biegłość w obsłudze komputera
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto