nizozemsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
Voornaam
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Achternaam
Příjmení žadatele
Date de naissance
Geboortedatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Geboorteplaats
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Nationaliteit
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Burgerlijke staat
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
Ongehuwd
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Gehuwd
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
Weduwe/Weduwnaar
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Adres
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Telefoon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
Basisschool
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Junior highschool
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
Middelbare school
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
Hoger onderwijs
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Kleuterschool
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Basisschool
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
Middelbare school
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
Universiteit
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
Werkervaring bij ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
Stage bij ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
Vrijwilligerswerk bij ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
Goede computervaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
Kennis van CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
Rijbewijs categorie ...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto