korejsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
이름
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Příjmení žadatele
Date de naissance
생년월일
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
출생지
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
국적
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
결혼 여부
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
미혼
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
기혼
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
미망인
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
주소
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
전화
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
이메일 (E mail)
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
웹 사이트
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
초등학교
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
중학교
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
고등학교
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
대학교
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
유아 학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
초등학교
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
중등학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
식스-폼 컬리지
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
대학교
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
...에서의 업무 경력
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
...에서 인턴쉽
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
..에서의 봉사활동
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
컴퓨터 사용 능력이 있는
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD/ CAM 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
현재 ... 면허증 소지자
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto