japonsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
名前
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
名字
Příjmení žadatele
Date de naissance
誕生日
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
出生地
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
国籍
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
配偶者の有無
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
独身
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
既婚
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
独身
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
現住所
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
電話番号
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
メールアドレス
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
ウェブサイト
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
小学校
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
中学校
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
高等学校
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
大学
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
幼児学校
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
小学校
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
中学校
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
シックス・フォーム・カレッジ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
・・・・で働いた経験があります。
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
パソコンを使いこなせます。
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD/ CAMの知識
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
・・・・の免許を保有しています。
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto