italsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
Nome
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Cognome
Příjmení žadatele
Date de naissance
Data di nascita
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Luogo di nascita
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Nazionalità
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Stato Civile
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
Celibe (m) / Nubile (f)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Coniugato/a
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
Vedovo/a
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Indirizzo
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Telefono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
Scuola Elementare
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Scuola Media
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
Scuola Media Superiore
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
Università
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Asilo (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Scuola Elementare (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
Scuola Secondaria
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Scuola Superiore (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
Università
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
Esperienze lavorative presso...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
Stagista presso...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
Lavoro come volontario...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
Comprensione orale e scritta buona in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
Conoscenze informatiche buone
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
Licenza / Patente di guida tipo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto