finsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
Etunimi
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Sukunimi
Příjmení žadatele
Date de naissance
Syntymäaika
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Syntymäpaikka
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Kansallisuus
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Siviilisääty
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
Naimaton
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Naimisissa
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
Leski
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Osoite
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Puhelin
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
Sähköposti
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Verkkosivu
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
Peruskoulu
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Yläkoulu
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
Lukio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
Korkeakoulu
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Päiväkoti
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Esikoulu
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
Peruskoulu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Lukio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
Korkeakoulu
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
Työkokemukseni...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
Harjoitteluni...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
Vapaaehtoistyö...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
Hyvät tietotekniikkataidot
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
Ajokortti luokka...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto