esperantsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
Antaŭnomo
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Familinomo
Příjmení žadatele
Date de naissance
Naskiĝdato
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Naskiĝejo
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Ŝtataneco
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Edzecostato
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
Senedza
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Edziĝinta
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
Vidvo/vidvino
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Adreso
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Telefonnumero
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
Retpoŝto
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Retpaĝaro
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
Malalta lernejo
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Gimnazio
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
Liceo
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
Kolegio
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Infanejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Malalta lernejo
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
Meza lernejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Gimnazio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
Liceo
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
Labora sperto ĉe...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
Staĝo ĉe...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
Volontula laboro ĉe...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
Legoscia en komputilo
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
Familiareco kun CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
Kondukpermesilo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto