dánsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
Fornavn
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Efternavn
Příjmení žadatele
Date de naissance
Fødselsdato
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Fødselssted
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Civilstatus
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Gift
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
Enke/enkemand
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Hjemmeside
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
Folkeskole
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Gymnasium
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
Gymnasium
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Børnehave
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Folkeskole
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
Gymnasium
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Studenterkursus
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
Arbejdserfaring hos...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
Praktikplads hos...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
Frivilligt arbejde hos...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
Flydende både skriftligt og verbalt
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
Computerkyndig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto