česky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
Křestní jméno
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Příjmení
Příjmení žadatele
Date de naissance
Datum narození
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Místo narození
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Národnost
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Rodinný stav
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
Svobodný(á)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Ženatý/Provdaná
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
Ovdovělý(á)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Adresa
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
Základní škola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Základní škola, 2. stupeň
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
Střední škola
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
Vysoká škola
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Jesle
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Přípravná škola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
Základní škola, 1. stupeň
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Střední škola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
Vyšší střední škola
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
Pracovní zkušenost v ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
Stáž v...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
Dobrovolnická práce v...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
Dobrá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
Plynulá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
Počítačově gramotný
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
Znalost CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
Řidičský průkaz B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto