anglicky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prénom
First Name
Křestní jméno žadatele
Nom de famille
Surname
Příjmení žadatele
Date de naissance
Date of Birth
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lieu de naissance
Place of Birth
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalité
Nationality
Stát, kde má žadatel občanství
Statut marital
Marital Status
Aktuální rodinný stav žadatele
Célibataire
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
Marié(e)
Married
Mít manžela či manželku
Veuf / veuve
Widowed
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Address
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Téléphone
Phone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Courriel
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Site internet
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
École primaire
Elementary School
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Collège
Middle School
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lycée
High School
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Université
College
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Classe préparatoire
Infant School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
École primaire
Junior School
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Collège
Secondary School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Lycée
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Université
University
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Stage chez...
Work experience at…
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage chez...
Internship at…
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontariat chez...
Voluntary work at…
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... lu, écrit, parlé
Good understanding of both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... lu, écrit, parlé couramment
Fluency in both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Initié à l'informatique
Computer literate
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarisé avec DAO /CFAO
Familiarity with CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Titulaire du permis B
Currently holding a full…driver's license.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto