turecky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Etunimi
Ad
Křestní jméno žadatele
Sukunimi
Soyad
Příjmení žadatele
Syntymäaika
Doğum Tarihi
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Syntymäpaikka
Doğum Yeri
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Kansallisuus
Tabiyeti
Stát, kde má žadatel občanství
Siviilisääty
Medeni Hali
Aktuální rodinný stav žadatele
Naimaton
Bekar
Neprovdaný, ani ve vztahu
Naimisissa
Evli
Mít manžela či manželku
Leski
Dul
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Osoite
Adres
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Puhelin
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Sähköposti
E-Posta
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Verkkosivu
Web sitesi
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Peruskoulu
İlkokul
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Yläkoulu
Ortaokul
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lukio
Lise
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Korkeakoulu
Kolej
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Päiväkoti
Kreş
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Esikoulu
Ana Okulu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Peruskoulu
İlkokul
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Lukio
Ortaokul
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Korkeakoulu
Kolej
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Yliopisto
Üniversite
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Työkokemukseni...
... konusunda tecrübeli
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Harjoitteluni...
...'da stajyerlik
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vapaaehtoistyö...
...'da gönüllü çalışma
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Hyvät tietotekniikkataidot
Bilgisayar konusunda yetkin
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
CAD / CAM ile aşinalık
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Ajokortti luokka...
... tipi sürücü belgesi sahibi
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto