thajsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Etunimi
ชื่อขึ้นต้น
Křestní jméno žadatele
Sukunimi
นามสกุล
Příjmení žadatele
Syntymäaika
วันเกิด
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Syntymäpaikka
สถานที่เกิด
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Kansallisuus
สัญชาติ
Stát, kde má žadatel občanství
Siviilisääty
สถานะแต่งงาน
Aktuální rodinný stav žadatele
Naimaton
โสด
Neprovdaný, ani ve vztahu
Naimisissa
แต่งงานแล้ว
Mít manžela či manželku
Leski
เป็นหม้าย
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Osoite
ที่อยู่
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Puhelin
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Sähköposti
อีเมล
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Verkkosivu
เว็บไซต์
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Peruskoulu
โรงเรียนประถม
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Yläkoulu
โรงเรียนมัธยมต้น
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lukio
โรงเรียนมัธยมปลาย
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Korkeakoulu
มหาวิทยาลัย
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Päiväkoti
โรงเรียนสอนทารก
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Esikoulu
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Peruskoulu
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Lukio
การศึกษาสายวิชาชีพ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Korkeakoulu
มหาวิทยาลัย
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Yliopisto
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Työkokemukseni...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Harjoitteluni...
การฝึกงานที่...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vapaaehtoistyö...
งานอาสาสมัครที่...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Hyvät tietotekniikkataidot
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Ajokortti luokka...
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto