švédsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Etunimi
Förnamn
Křestní jméno žadatele
Sukunimi
Efternamn
Příjmení žadatele
Syntymäaika
Födelsetid
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Syntymäpaikka
Födelseort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Kansallisuus
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
Siviilisääty
Civilstånd
Aktuální rodinný stav žadatele
Naimaton
Ogift
Neprovdaný, ani ve vztahu
Naimisissa
Gift
Mít manžela či manželku
Leski
Änkling/Änka
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Osoite
adressen
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Puhelin
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Sähköposti
E-post
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Verkkosivu
Hemsida
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Peruskoulu
Grundskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Yläkoulu
Grundskola (mellanstadiet)
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lukio
Gymnasiet
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Korkeakoulu
Högskola/Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Päiväkoti
Dagis
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Esikoulu
Förskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Peruskoulu
Grundskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Lukio
Gymnasiet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Korkeakoulu
Skola för elever i sixth form
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Yliopisto
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Työkokemukseni...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Harjoitteluni...
Praktikplats hos ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vapaaehtoistyö...
Volontärarbete i ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Skriver och talar ... flytande
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Hyvät tietotekniikkataidot
Datakunnig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Erfarenhet av CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Ajokortti luokka...
Jag besitter ett ...-körkort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto