španělsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Etunimi
Primer nombre
Křestní jméno žadatele
Sukunimi
Apellido
Příjmení žadatele
Syntymäaika
Fecha de nacimiento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Syntymäpaikka
Lugar de nacimiento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Kansallisuus
Nacionalidad
Stát, kde má žadatel občanství
Siviilisääty
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
Naimaton
Soltero(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Naimisissa
Casado(a)
Mít manžela či manželku
Leski
Viudo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Osoite
Dirección
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Puhelin
Teléfono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Sähköposti
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Verkkosivu
Página Web
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Peruskoulu
Escuela Primaria
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Yläkoulu
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lukio
Secundaria
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Korkeakoulu
Universidad
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Päiväkoti
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Esikoulu
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Peruskoulu
Escuela Secundaria
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Lukio
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Korkeakoulu
Universidad
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Yliopisto
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Työkokemukseni...
Experiencia laboral en...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Harjoitteluni...
Pasantía en...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vapaaehtoistyö...
Trabajo voluntario en...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Buena comprensión oral y escrita de...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Fluidez oral y escrita en...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Hyvät tietotekniikkataidot
Conocimientos de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Ajokortti luokka...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto