rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Etunimi
Имя
Křestní jméno žadatele
Sukunimi
Фамилия
Příjmení žadatele
Syntymäaika
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Syntymäpaikka
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Kansallisuus
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
Siviilisääty
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
Naimaton
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
Naimisissa
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
Leski
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Osoite
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Puhelin
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Sähköposti
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Verkkosivu
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Peruskoulu
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Yläkoulu
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lukio
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Korkeakoulu
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Päiväkoti
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Esikoulu
Детский сад
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Peruskoulu
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Lukio
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Korkeakoulu
Техникум/лицей
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Yliopisto
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Työkokemukseni...
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Harjoitteluni...
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vapaaehtoistyö...
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Hyvät tietotekniikkataidot
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Ajokortti luokka...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto