portugalsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Etunimi
Primeiro Nome
Křestní jméno žadatele
Sukunimi
Sobrenome
Příjmení žadatele
Syntymäaika
Data de Nascimento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Syntymäpaikka
Local de Nascimento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Kansallisuus
Nacionalidade
Stát, kde má žadatel občanství
Siviilisääty
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
Naimaton
Solteiro(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Naimisissa
Casado(a)
Mít manžela či manželku
Leski
Viúvo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Osoite
Endereço
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Puhelin
Telefone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Sähköposti
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Verkkosivu
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Peruskoulu
Ensino Fundamental
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Yläkoulu
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lukio
Ensino Médio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Korkeakoulu
Faculdade
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Päiväkoti
Escola Infantil
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Esikoulu
Ensino Fundamental
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Peruskoulu
Ensino Médio
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Lukio
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Korkeakoulu
Universidade
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Yliopisto
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Työkokemukseni...
Experiência profissional em/ no /na...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Harjoitteluni...
Estágio em/ no /na...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vapaaehtoistyö...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Bom conhecimento da língua ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Fluência em ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Hyvät tietotekniikkataidot
Conhecimento de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Conhecimento em CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Ajokortti luokka...
Carteira de motorista
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto