německy | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Etunimi
Vorname
Křestní jméno žadatele
Sukunimi
Nachname
Příjmení žadatele
Syntymäaika
Geburtsdatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Syntymäpaikka
Geburtsort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Kansallisuus
Staatsangehörigkeit
Stát, kde má žadatel občanství
Siviilisääty
Familienstand
Aktuální rodinný stav žadatele
Naimaton
ledig
Neprovdaný, ani ve vztahu
Naimisissa
verheiratet
Mít manžela či manželku
Leski
verwitwet
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Osoite
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Puhelin
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Sähköposti
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Verkkosivu
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Peruskoulu
Grundschule
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Yläkoulu
Mittelstufenschule
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lukio
Oberstufenschule
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Korkeakoulu
Hochschule
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Päiväkoti
Vorschule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Esikoulu
Grundschule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Peruskoulu
weiterführende Schule
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Lukio
Oberstufenkolleg
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Korkeakoulu
Universität
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Yliopisto
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Työkokemukseni...
Arbeitserfahrung bei...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Harjoitteluni...
Praktikum bei...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vapaaehtoistyö...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
... fließend in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Hyvät tietotekniikkataidot
gute Computer-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Kenntnisse in CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Ajokortti luokka...
Führerschein Klasse...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto