maďarsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Etunimi
Vezetéknév
Křestní jméno žadatele
Sukunimi
Vezetéknév
Příjmení žadatele
Syntymäaika
Születési dátum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Syntymäpaikka
Születési hely
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Kansallisuus
Állampolgárság
Stát, kde má žadatel občanství
Siviilisääty
Családi állapot
Aktuální rodinný stav žadatele
Naimaton
Egyedülálló
Neprovdaný, ani ve vztahu
Naimisissa
Házas
Mít manžela či manželku
Leski
Özvegy
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Osoite
Cím
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Puhelin
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Sähköposti
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Verkkosivu
Honlap
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Peruskoulu
Általános iskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Yläkoulu
Középiskola
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lukio
Középiskola / Gimnázium
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Korkeakoulu
Főiskola
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Päiväkoti
Óvoda / Bölcsöde
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Esikoulu
Óvoda
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Peruskoulu
Általános iskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Lukio
Középiskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Korkeakoulu
Gimnázium / Középiskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Yliopisto
Egyetem
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Työkokemukseni...
Munkatapasztalat a ....
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Harjoitteluni...
Szakmai gyakorlat a ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vapaaehtoistyö...
Önkéntes munka a ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Írásban és szóban is jó ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Folyékony írásban és szóban is ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Hyvät tietotekniikkataidot
Alapvető számítógépes ismeretek
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
CAD / CAM ismeretek
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Ajokortti luokka...
... típusú jogosítvány
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto