japonsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Etunimi
名前
Křestní jméno žadatele
Sukunimi
名字
Příjmení žadatele
Syntymäaika
誕生日
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Syntymäpaikka
出生地
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Kansallisuus
国籍
Stát, kde má žadatel občanství
Siviilisääty
配偶者の有無
Aktuální rodinný stav žadatele
Naimaton
独身
Neprovdaný, ani ve vztahu
Naimisissa
既婚
Mít manžela či manželku
Leski
独身
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Osoite
現住所
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Puhelin
電話番号
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Sähköposti
メールアドレス
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Verkkosivu
ウェブサイト
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Peruskoulu
小学校
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Yläkoulu
中学校
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lukio
高等学校
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Korkeakoulu
大学
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Päiväkoti
幼児学校
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Esikoulu
小学校
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Peruskoulu
中学校
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Lukio
シックス・フォーム・カレッジ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Korkeakoulu
大学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Yliopisto
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Työkokemukseni...
・・・・で働いた経験があります。
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Harjoitteluni...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vapaaehtoistyö...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Hyvät tietotekniikkataidot
パソコンを使いこなせます。
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
CAD/ CAMの知識
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Ajokortti luokka...
・・・・の免許を保有しています。
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto