francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Etunimi
Prénom
Křestní jméno žadatele
Sukunimi
Nom de famille
Příjmení žadatele
Syntymäaika
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Syntymäpaikka
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Kansallisuus
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
Siviilisääty
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
Naimaton
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
Naimisissa
Marié(e)
Mít manžela či manželku
Leski
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Osoite
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Puhelin
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Sähköposti
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Verkkosivu
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Peruskoulu
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Yläkoulu
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lukio
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Korkeakoulu
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Päiväkoti
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Esikoulu
École primaire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Peruskoulu
Collège
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Lukio
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Korkeakoulu
Université
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Yliopisto
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Työkokemukseni...
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Harjoitteluni...
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vapaaehtoistyö...
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Hyvät tietotekniikkataidot
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Ajokortti luokka...
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto