čínsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Etunimi
名字
Křestní jméno žadatele
Sukunimi
Příjmení žadatele
Syntymäaika
生日
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Syntymäpaikka
出生地
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Kansallisuus
国籍
Stát, kde má žadatel občanství
Siviilisääty
婚姻状况
Aktuální rodinný stav žadatele
Naimaton
单身
Neprovdaný, ani ve vztahu
Naimisissa
已婚
Mít manžela či manželku
Leski
丧偶
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Osoite
地址
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Puhelin
电话
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Sähköposti
电子邮箱
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Verkkosivu
网址
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Peruskoulu
小学
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Yläkoulu
初中
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Lukio
高中
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Korkeakoulu
大学
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Päiväkoti
托儿所
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Esikoulu
幼儿学校
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Peruskoulu
小学
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Lukio
中学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Korkeakoulu
高等中学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Yliopisto
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Työkokemukseni...
在...的工作经历
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Harjoitteluni...
在...的实习经历
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vapaaehtoistyö...
在...的志愿者服务工作
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
良好的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
流利的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Hyvät tietotekniikkataidot
通晓计算机技能
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
出色的交流/谈判/表达能力
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
熟悉CAD/CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Ajokortti luokka...
目前持有...驾驶执照
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto