turecky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
Ad
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Soyad
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Doğum Tarihi
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Doğum Yeri
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Tabiyeti
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Medeni Hali
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
Bekar
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
Evli
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
Dul
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
Adres
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
E-Posta
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Web sitesi
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
İlkokul
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Ortaokul
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
Lise
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
Kolej
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Kreş
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
Ana Okulu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
İlkokul
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Ortaokul
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
Kolej
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Üniversite
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
... konusunda tecrübeli
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
...'da stajyerlik
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
...'da gönüllü çalışma
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
Bilgisayar konusunda yetkin
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
... tipi sürücü belgesi sahibi
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto