thajsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
ชื่อขึ้นต้น
Křestní jméno žadatele
Familinomo
นามสกุล
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
วันเกิด
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
สถานที่เกิด
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
สัญชาติ
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
สถานะแต่งงาน
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
โสด
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
แต่งงานแล้ว
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
เป็นหม้าย
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
ที่อยู่
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
อีเมล
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
เว็บไซต์
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
โรงเรียนประถม
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
โรงเรียนมัธยมต้น
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
โรงเรียนมัธยมปลาย
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
มหาวิทยาลัย
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
โรงเรียนสอนทารก
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
การศึกษาสายวิชาชีพ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
มหาวิทยาลัย
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
การฝึกงานที่...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
งานอาสาสมัครที่...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto