švédsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
Förnamn
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Efternamn
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Födelsetid
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Födelseort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Civilstånd
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
Ogift
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
Gift
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
Änkling/Änka
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
adressen
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
E-post
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Hemsida
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
Grundskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Grundskola (mellanstadiet)
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
Gymnasiet
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
Högskola/Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Dagis
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
Förskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
Grundskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Gymnasiet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
Skola för elever i sixth form
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
Praktikplats hos ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
Volontärarbete i ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Skriver och talar ... flytande
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
Datakunnig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
Jag besitter ett ...-körkort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto