rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
Имя
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Фамилия
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
Детский сад
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
Техникум/лицей
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto