rumunsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
Prenume
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Nume
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Data naşterii
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Locul naşterii
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Naţionalitate
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Stare civilă
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
Necăsătorit
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
Căsătorit
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
Văduv
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
Adresa
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Gimnaziu
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
Colegiu (la noi facultate)
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
Grădiniţa (echivalent)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
Ciclul primar
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Gimnaziu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Universitate
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
Experiență de lucru la...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
Internship/practică la...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
Voluntariat la...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
Cunoștințe PC.
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto