řecky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
Όνομα
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Επίθετο
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Ημερομηνία γέννησης
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Τόπος Γέννησης
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Οικογενειακή Κατάσταση
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
Ελεύθερος/η
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
Παντρεμένος/η
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
χήρος/α
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
Διεύθυνση
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Τηλέφωνο
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Ιστοσελίδα
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
Δημοτικό Σχολείο
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Γυμνάσιο
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
Λύκειο
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
Πανεπιστήμιο
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Νηπιαγωγείο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
Νηπιαγωγείο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
Δημοτικό Σχολείο
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Γυμνάσιο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
Λύκειο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Πανεπιστήμιο
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
Εργασιακή εμπειρία για...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
Πρακτική άσκηση για...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
Εθελοντική εργασία για...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
Άδεια οδήγησης τύπου...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto