portugalsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
Primeiro Nome
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Sobrenome
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Data de Nascimento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Local de Nascimento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Nacionalidade
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
Solteiro(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
Casado(a)
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
Viúvo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
Endereço
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Telefone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
Ensino Fundamental
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
Ensino Médio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
Faculdade
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Escola Infantil
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
Ensino Fundamental
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
Ensino Médio
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
Universidade
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
Experiência profissional em/ no /na...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
Estágio em/ no /na...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Bom conhecimento da língua ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Fluência em ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
Conhecimento de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
Carteira de motorista
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto