nizozemsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
Voornaam
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Achternaam
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Geboortedatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Geboorteplaats
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Nationaliteit
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Burgerlijke staat
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
Ongehuwd
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
Gehuwd
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
Weduwe/Weduwnaar
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
Adres
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Telefoon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
Basisschool
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Junior highschool
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
Middelbare school
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
Hoger onderwijs
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Kleuterschool
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
Basisschool
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
Middelbare school
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
Universiteit
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
Werkervaring bij ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
Stage bij ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
Vrijwilligerswerk bij ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
Goede computervaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
Kennis van CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
Rijbewijs categorie ...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto