německy | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
Vorname
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Nachname
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Geburtsdatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Geburtsort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Staatsangehörigkeit
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Familienstand
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
ledig
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
verheiratet
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
verwitwet
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
Grundschule
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Mittelstufenschule
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
Oberstufenschule
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
Hochschule
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Vorschule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
Grundschule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
weiterführende Schule
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Oberstufenkolleg
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
Universität
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
Arbeitserfahrung bei...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
Praktikum bei...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
... fließend in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
gute Computer-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
Führerschein Klasse...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto