korejsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
이름
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
생년월일
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
출생지
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
국적
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
결혼 여부
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
미혼
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
기혼
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
미망인
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
주소
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
전화
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
이메일 (E mail)
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
웹 사이트
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
초등학교
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
중학교
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
고등학교
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
대학교
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
유아 학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
초등학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
중등학교
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
식스-폼 컬리지
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
대학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
...에서의 업무 경력
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
...에서 인턴쉽
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
..에서의 봉사활동
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
컴퓨터 사용 능력이 있는
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
현재 ... 면허증 소지자
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto