italsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
Nome
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Cognome
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Data di nascita
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Luogo di nascita
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Nazionalità
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Stato Civile
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
Celibe (m) / Nubile (f)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
Coniugato/a
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
Vedovo/a
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
Indirizzo
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Telefono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
Scuola Elementare
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Scuola Media
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
Scuola Media Superiore
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
Università
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Asilo (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
Scuola Elementare (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
Scuola Secondaria
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Scuola Superiore (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
Università
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
Esperienze lavorative presso...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
Stagista presso...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
Lavoro come volontario...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Comprensione orale e scritta buona in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
Conoscenze informatiche buone
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
Licenza / Patente di guida tipo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto