hindsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
नाम
Křestní jméno žadatele
Familinomo
कुलनाम
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
जन्म दिन
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
जन्म स्थान
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
राष्ट्र
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
वैवाहिक स्थिति
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
अविवाहित
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
विवाहित
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
विधुर/विधवा
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
पता
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
टेलीफोन नंबर
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
ई-मेल
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
वेबसाईट
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
विद्यालय
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
विद्यालय
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
महाविद्यालय
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
विश्वविद्यालय
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
बालवाड़ी
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
विद्यालय
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
विद्यालय
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
महाविद्यालय
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
विश्वविद्यालय
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
... में अनुभव
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
... में प्रशिक्षुता
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
... में अवैतनिक काम
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
कंप्यूटर में साक्षर
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
CAD / CAM से परिचित
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto