francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
Prénom
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Nom de famille
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
Marié(e)
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
École primaire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
Collège
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
Université
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto