finsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
Etunimi
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Sukunimi
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Syntymäaika
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Syntymäpaikka
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Kansallisuus
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Siviilisääty
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
Naimaton
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
Naimisissa
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
Leski
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
Osoite
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Puhelin
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
Sähköposti
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Verkkosivu
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
Peruskoulu
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Yläkoulu
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
Lukio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
Korkeakoulu
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Päiväkoti
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
Esikoulu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
Peruskoulu
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Lukio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
Korkeakoulu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Yliopisto
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
Työkokemukseni...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
Harjoitteluni...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
Vapaaehtoistyö...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
Hyvät tietotekniikkataidot
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
Ajokortti luokka...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto