dánsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
Fornavn
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Efternavn
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Fødselsdato
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Fødselssted
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Civilstatus
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
Gift
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
Enke/enkemand
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Hjemmeside
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
Folkeskole
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Gymnasium
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
Gymnasium
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Børnehave
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
Folkeskole
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
Gymnasium
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Studenterkursus
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
Universitet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
Arbejdserfaring hos...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
Praktikplads hos...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
Frivilligt arbejde hos...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Flydende både skriftligt og verbalt
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
Computerkyndig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto