česky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
Křestní jméno
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Příjmení
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Datum narození
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Místo narození
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Národnost
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Rodinný stav
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
Svobodný(á)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
Ženatý/Provdaná
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
Ovdovělý(á)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
Adresa
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
Základní škola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Základní škola, 2. stupeň
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
Střední škola
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
Vysoká škola
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Jesle
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
Přípravná škola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
Základní škola, 1. stupeň
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Střední škola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
Vyšší střední škola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Univerzita
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
Pracovní zkušenost v ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
Stáž v...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
Dobrovolnická práce v...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Dobrá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Plynulá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
Počítačově gramotný
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
Znalost CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
Řidičský průkaz B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto