anglicky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
First Name
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Surname
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
Date of Birth
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
Place of Birth
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
Nationality
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
Marital Status
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
Married
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
Widowed
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
Address
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
Phone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
Elementary School
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
Middle School
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
High School
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
College
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
Infant School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
Junior School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
Secondary School
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
University
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
Work experience at…
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
Internship at…
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
Voluntary work at…
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Good understanding of both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Fluency in both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
Computer literate
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
Currently holding a full…driver's license.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto