švédsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Fornavn
Förnamn
Křestní jméno žadatele
Efternavn
Efternamn
Příjmení žadatele
Fødselsdato
Födelsetid
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Fødselssted
Födelseort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstatus
Civilstånd
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
Ogift
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
Gift
Mít manžela či manželku
Enke/enkemand
Änkling/Änka
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
adressen
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-post
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hjemmeside
Hemsida
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Folkeskole
Grundskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gymnasium
Grundskola (mellanstadiet)
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasium
Gymnasiet
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universitet
Högskola/Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Børnehave
Dagis
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Folkeskole
Förskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasium
Grundskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Studenterkursus
Gymnasiet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
Skola för elever i sixth form
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbejdserfaring hos...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplads hos...
Praktikplats hos ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Frivilligt arbejde hos...
Volontärarbete i ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flydende både skriftligt og verbalt
Skriver och talar ... flytande
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computerkyndig
Datakunnig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Jag besitter ett ...-körkort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto