španělsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Fornavn
Primer nombre
Křestní jméno žadatele
Efternavn
Apellido
Příjmení žadatele
Fødselsdato
Fecha de nacimiento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Fødselssted
Lugar de nacimiento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
Nacionalidad
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstatus
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
Soltero(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
Casado(a)
Mít manžela či manželku
Enke/enkemand
Viudo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Dirección
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Teléfono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hjemmeside
Página Web
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Folkeskole
Escuela Primaria
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gymnasium
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasium
Secundaria
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universitet
Universidad
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Børnehave
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Folkeskole
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasium
Escuela Secundaria
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Studenterkursus
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
Universidad
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbejdserfaring hos...
Experiencia laboral en...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplads hos...
Pasantía en...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Frivilligt arbejde hos...
Trabajo voluntario en...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Buena comprensión oral y escrita de...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flydende både skriftligt og verbalt
Fluidez oral y escrita en...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computerkyndig
Conocimientos de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto