portugalsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Fornavn
Primeiro Nome
Křestní jméno žadatele
Efternavn
Sobrenome
Příjmení žadatele
Fødselsdato
Data de Nascimento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Fødselssted
Local de Nascimento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
Nacionalidade
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstatus
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
Solteiro(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
Casado(a)
Mít manžela či manželku
Enke/enkemand
Viúvo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Endereço
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hjemmeside
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Folkeskole
Ensino Fundamental
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gymnasium
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasium
Ensino Médio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universitet
Faculdade
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Børnehave
Escola Infantil
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Folkeskole
Ensino Fundamental
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasium
Ensino Médio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Studenterkursus
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
Universidade
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbejdserfaring hos...
Experiência profissional em/ no /na...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplads hos...
Estágio em/ no /na...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Frivilligt arbejde hos...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Bom conhecimento da língua ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flydende både skriftligt og verbalt
Fluência em ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computerkyndig
Conhecimento de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Carteira de motorista
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto