nizozemsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Fornavn
Voornaam
Křestní jméno žadatele
Efternavn
Achternaam
Příjmení žadatele
Fødselsdato
Geboortedatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Fødselssted
Geboorteplaats
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
Nationaliteit
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstatus
Burgerlijke staat
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
Ongehuwd
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
Gehuwd
Mít manžela či manželku
Enke/enkemand
Weduwe/Weduwnaar
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Adres
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefoon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hjemmeside
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Folkeskole
Basisschool
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gymnasium
Junior highschool
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasium
Middelbare school
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universitet
Hoger onderwijs
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Børnehave
Kleuterschool
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Folkeskole
Basisschool
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasium
Middelbare school
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Studenterkursus
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
Universiteit
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbejdserfaring hos...
Werkervaring bij ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplads hos...
Stage bij ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Frivilligt arbejde hos...
Vrijwilligerswerk bij ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flydende både skriftligt og verbalt
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computerkyndig
Goede computervaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Kennis van CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Rijbewijs categorie ...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto