korejsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Fornavn
이름
Křestní jméno žadatele
Efternavn
Příjmení žadatele
Fødselsdato
생년월일
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Fødselssted
출생지
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
국적
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstatus
결혼 여부
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
미혼
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
기혼
Mít manžela či manželku
Enke/enkemand
미망인
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
주소
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
전화
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
이메일 (E mail)
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hjemmeside
웹 사이트
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Folkeskole
초등학교
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gymnasium
중학교
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasium
고등학교
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universitet
대학교
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Børnehave
유아 학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Folkeskole
초등학교
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasium
중등학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Studenterkursus
식스-폼 컬리지
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
대학교
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbejdserfaring hos...
...에서의 업무 경력
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplads hos...
...에서 인턴쉽
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Frivilligt arbejde hos...
..에서의 봉사활동
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flydende både skriftligt og verbalt
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computerkyndig
컴퓨터 사용 능력이 있는
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Fortrolighed med CAD/ CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
현재 ... 면허증 소지자
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto